16 Mart 2012 Cuma

zaman....

“Zamânın ötesinde olanı anlamak için, düşüncenin üretimleri sona ermek
zorundadır. Düşünce sözcükler, simgeler ve imgeler olmadan var olamaz.”

“Zamânı yaratan zihindir, düşüncedir. Düşünce zamândır, düşünce ne yansıtırsa
yansıtsın zamâna bağlı olmak zorundadır; bu sebeple düşünce kendinden öteye gidemez. Zamânın ötesinde ne olduğunu keşfetmek için, düşünce sona ermek zorundadır, bu da çok zor bir şeydir, çünkü düşünce, disiplin, denetim, yadsımak ya da bastırmak aracılığıyla sona ermez. Düşünce yalnızca bütün bir düşünüş sürecini anladığımız zamân sona erer, düşünmeyi anlamak içinse kendinin bilgisi olmak
zorundadır.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder